Energia przyszłości

Zobacz nasz film

W związku z tym podajemy jakie rozwiązania zostały zawarte w nieoficjalnym projekcie ustawy o OZE, którym dysponujemy. Generalnie zakładały one utrzymanie ogólnych zasad funkcjonowania dotychczasowego mechanizmu wspierania produkcji prądu z OZE, czyli systemu tzw. zielonych certyfikatów. Minister Gospodarki nadal miałby wyznaczać poziom obowiązkowej sprzedaży zielonej energii w sprzedaży energii odbiorcom końcowym. Wykonać ten obowiązek można byłoby też jak dotychczas, czyli uzyskując i przedstawiając do umorzenia Prezesowi URE świadectwa pochodzenia energii z OZE lub płacąc opłatę zastępczą, która nadal miałaby stanowić przychód NFOŚiGW. Opłata zastępcza, od której poziomu zależy obecnie mocno wartość świadectw pochodzenia energii miałaby być już jednak wyznaczana inaczej niż obecnie.