Energia przyszłości

Słonce dla Ziemi

Na upublicznienie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii i jej uchwalenie czeka cała energetyka, bo od ostatecznych rozwiązań w zakresie przyszłego systemu wspierania produkcji energii z OZE zależy opłacalność tych inwestycji. Dysponujemy nieoficjalnym projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii z końca sierpnia tego roku. Nie wiemy, czy od tamtej pory w projekcie zaszły jakieś zmiany, czy nie. Resort gospodarki twierdzi, że prace nad projektem ustawy o OZE są kontynuowane i że ministerstwo rozpocznie proces konsultacji społecznych projektu w momencie uzyskania aprobaty kierownictwa resortu gospodarki. Ministerstwo Gospodarki poinformowało nas także, że nie udziela informacji na temat toczących się prac wewnętrznych nad projektami ani nad szczegółowymi rozwiązaniami, które będą w nich zawarte i że nie będzie odnosiło się do żadnych szczegółowych rozwiązań przed rozpoczęciem procesu konsultacji społecznych projektu ustawy o OZE.