Energia przyszłości

Trójpak energetyczny

Ministerstwo Gospodarki zaprezentowało projekt ustawy wprowadzającej trójpak energetyczny Ministerstwo Gospodarki przedstawiło projekt ustawy wprowadzającej do ustaw energetycznych z tzw. trójpaku energetycznego, czyli ustawy o OZE, Prawa energetycznego i Prawa gazowego. Poniżej preze
Czytaj dalej ?

Przyszlosc energi

Zgodnie ze wzorem podanym w nieoficjalnym projekcie ustawy o OZE, do którego dotarliśmy opłata zastępcza miałaby być wyliczana jako iloczyn różnicy jednostkowej opłaty określonej na 470 zł i średniej ceny sprzedaży prądu w poprzednim roku kalendarzowym oraz różnicy między ilością ener
Czytaj dalej ?

Słonce dla Ziemi

Na upublicznienie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii i jej uchwalenie czeka cała energetyka, bo od ostatecznych rozwiązań w zakresie przyszłego systemu wspierania produkcji energii z OZE zależy opłacalność tych inwestycji. Dysponujemy nieoficjalnym projektem ustawy o odna
Czytaj dalej ?

Zobacz nasz film

W związku z tym podajemy jakie rozwiązania zostały zawarte w nieoficjalnym projekcie ustawy o OZE, którym dysponujemy. Generalnie zakładały one utrzymanie ogólnych zasad funkcjonowania dotychczasowego mechanizmu wspierania produkcji prądu z OZE, czyli systemu tzw. zielonych certyfikat
Czytaj dalej ?